ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ENGLISH РУССКИЙ
« GERİ

     

Arş. Gör. Özlem ULU KALIN

Lisans    Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2003)

Yüksek Lisans   Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2007)

Doktora     Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tez aşaması)

  İletişim
Telefon : 0466        2151043         dahili  1330
E-posta :  ozlemulu@artvin.edu.tr
Adres :     Seyitler Yerleşkesi, 08000, ARTVİN
Yayınlar  

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1.
A.2.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Ulu Kalın, Ö., Topkaya, Y., '9. Sınıf Coğfarya Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu' . 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 18 Mart Üniversitesi, 2009.

B2.Sezer, A., Topkaya, Y., Ulu Kalın, Ö., 'Artvin İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları', III. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Trabzon, 2009.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
C2.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D.1.   Sever, R., Ulu Kalın, Ö., 'Artvin İlinde Yapılan/Yağılmakta Olan Barajlar Hakkında Artvin Halkının Bazı Görüşleri', Doğu Coğrafya Dergisi, Ocak, 2010.
D.2.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1. Ulu Kalın, Ö., 'İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirliğinin Ölçülmesi ve Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi', III. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 2007.   
E.2. Metin, M., Demiryürek, G., Ulu Kalın, Ö., 'tTürkçe Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Anlayışı Hakkındaki Düşünceleri',  III. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 2007.   

E3.Ulu Kalın, Ö., 'İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi', I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 2007.

E4. Ulu Kalın, Ö., 'İlköğretim 4., 5., 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Okunabilirliğinin Ölçülmesi, I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 2007.

E5.Ulu Kalın, Ö., Yazıcı, Ö., Topkaya, Y., Ünlü, İ., '12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabının Okunabilirliğinin Ölçülmesi ve Hedef Yaş Kitlesine Uygunluğu', IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi, 2009.

E6. Topkaya, Y., Ulu Kalın, Ö., Yazıcı, Ö., Ünlü, İ., 'Eski Program ve Yeni Program Dahilinde Hazırlanan 9. Sınıf Tarih Ders Kitaplarının Okunabilirlik Açısından Karşılaştırılması', IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi, 2009.

E7. Demirel, F.,  Ulu Kalın, Ö., 'Eski ve Yeni Program Dahilinde Hazırlanan İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Tarih Ünitelerinde Geçen Terimlerin Öğrenciler Tarafından Algılanma Düzeyleri.' IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi, 2009.

F. Diğer yayınlar :

F.1. Ulu Kalın, Ö. 'Sosyal Bilgiler Öğretim programı (2004) ve 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının İncelenmesi', Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2007. 


 
DUYURULAR
» 2010-2011 Bahar Dönemi Ders Programları
.:YENİ:.

» Dilekçe Örnekleri

» Eğitim Fakültesi - Danışman Öğretim Görevlileri

E-Posta Hizmetleri
Akademik Takvim
Akademik Bilgi Sistemi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Artvin Çoruh Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - 0 466 215 1043