Kalite Politikamız

EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, işbirliğine açık, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, güvenilir ve tercih edilen bir fakülte olmayı hedefleyen Eğitim Fakültesi;

  • Vizyon, misyon ve temel değerleri ile uyumlu bir kalite yönetim sistemini benimsemeyi, uygulamayı ve kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,
  • Temel değerlerinin benimsenmesini sağlayan bir yönetim anlayışını etkin kılmayı ve içselleştirmeyi,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yürütmeyi ve topluma katkı sağlayacak araştırmacı, girişimci, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmeyi,
  • Yenilikçi, girişimci ve işbirliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi,
  • İç ve dış paydaşlarının memnuniyetini ve aidiyet duygusunu üst düzeyde tutmak için yönetim, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamayı,
  • Kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı,

“Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİRİM KALİTE KOMİSYONU