Fakülte Kurulu


    Görev Süresi
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ Başkan  25.01.2017-                   
Prof. Dr. Enver TÖRE Üye 26.04.2019-26.04.2022
Prof. Dr. Nuri YAVUZ Üye 26.04.2019-26.04.2022
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Üye 06.09.2019-06.09.2022
Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ Üye 21.05.2019-21.05.2022
Doç. Dr. Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK Üye 21.05.2019-21.05.2022
Prof. Dr. Enver TÖRE Üye - Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölüm Başkanı  09.09.2019-09.09.2022
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Üye - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı  09.09.2019-09.09.2022
Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI Üye - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı 18.04.2018-18.04.2021
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Üye - Temel Eğitim Bölüm Başkanı 09.09.2019-09.09.2022
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Serhan SARIKAYA Üye - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi 14.11.2016-14.11.2019
Muammer TEMEL Raportör 06.01.2015-                  
Fakülte Senato Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Görev Süresi: 01.03.2017 - 01.03.2020)