Fakülte Kurulu


    Görev Süresi
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Başkan  09.03.2021-                   
Prof. Dr. Enver TÖRE Üye 26.04.2019-26.04.2022
Prof. Dr. Nuri YAVUZ Üye 26.04.2019-26.04.2022
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Üye 06.09.2019-06.09.2022
Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ Üye 21.05.2019-21.05.2022
Doç. Dr. Özlem ULU KALIN Üye 12.03.2020-12.03.2023
Prof. Dr. Enver TÖRE Üye - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı  09.09.2019-09.09.2022
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Üye - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı  09.09.2019-09.09.2022
Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI Üye - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı 18.04.2021-18.04.2024
Doç. Dr. Kerem COŞKUN Üye - Temel Eğitim Bölüm Başkanı

15.06.2020-15.06.2023

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN Üye - Özel Eğitim Bölüm Başkanı 28.11.2019-28.11.2022
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef KORKMAZ Üye - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi 28.11.2019-28.11.2022
Fahrettin AYDEMİR Raportör 28.09.2020-                  
Fakülte Senato Temsilcisi
Doç. Dr. Zeki AKSU (Görev Süresi: 11.03.2020 - 11.03.2023)