İdari

Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
faydemir artvin.edu.tr
2302
faydemir artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
tugbanavdar artvin.edu.tr
2308
tugbanavdar artvin.edu.tr
Tahakkuk
Eğitim Fakültesi
varolan-aziz artvin.edu.tr
2306
varolan-aziz artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
yeneroz-25 artvin.edu.tr
2307
yeneroz-25 artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
sercey08 artvin.edu.tr
2323
sercey08 artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
buket08 artvin.edu.tr
buket08 artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
selami08 artvin.edu.tr
selami08 artvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi
serkan-08 artvin.edu.tr
2307
serkan-08 artvin.edu.tr
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
memur
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
selcukyalcin artvin.edu.tr
4711
selcukyalcin artvin.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı