İç Kontrol Mevzuatı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu görüntülemek için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarını görüntülemek için tıklayınız.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi görüntülemek için tıklayınız.