Hakkımızda

Misyon

        Bilimsel, çağdaş, demokrat, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini yenileyebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğini seven, özgüveni, sabrı ve hoşgörüsü olan öğretmenler yetiştirir. Eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunlara çözüm olabilecek araştırmalar yapar ve bu araştırmaları yürütebilecek akademik elemanlar yetiştirir.

Vizyon

    Bilimsel araştırmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ve geleceğimizin güvencesi olan ülkemiz gençlerini yetiştirecek üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek; hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmak.

Genel Bilgiler

       Artvin Eğitim Fakültesi 30.05.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 5 yıl KTÜ bünyesinde akademik faaliyetlerine devam ettikten sonra 28.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulan Artvin Çoruh Üniversitesine bağlanmıştır. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Bölümü ve bu bölüme bağlı Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalları mevcuttur. Sınıf Eğitimi 2003 yılından, Fen Bilgisi Eğitimi 2009 yılından, Sosyal Bilgiler Eğitimi 2011 yılından ve İlköğretim Matematik Eğitimi 2014 yılından itibaren öğrenci almaktadır.

       Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunun 2010 yılında aldığı kararla yapılan yeni bölüm ve anabilim dalları teklifi neticesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.03.2010 tarihli onayı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Eğitimi Bölümü ve bu bölüme bağlı Türkçe Eğitimi Anabilim dalı açılmıştır. Türkçe Eğitimi Anabilim dalı da 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

   15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde, Eğitim Fakülteleri bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dalları dikkate alınarak, İlköğretim ve Türkçe bölümleri yeniden yapılandırılmış ve aşağıda tablolarda belirtilen bölüm ve anabilim dalları oluşturulmuştur. 

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

4

4

297

Okul Öncesi Eğitimi

2

1

0

T O P L A M   

6

5

297

 

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

6

2

74

Matematik Eğitimi

3

1

194

T O P L A M   

9

3

268

 

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

3 3 208
Türkçe Eğitimi 6 2 212

T O P L A M   

9

5

420

      Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunun 16.10.2008 tarih ve 7 sayılı toplantısında alınan kararla yapılan yeni bölüm ve anabilim dalları teklifi neticesinde. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.10.2008 ve 08.08.2018 tarihli toplantılarında 2547 sayılı kanunun ve 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Eğitim Fakültesi bünyesinde aşağıdaki bölüm ve anabilim dalları kurulmuştur. Bu bölümlerden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 2019 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

2

 1 (ÖYP)

0

Eğitim Programları ve Öğretim 

1

0

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

3

2

52

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

0

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 2 0 0

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

0

1 (ÖYP)

0

Resim İş Eğitimi

0

0

0

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

0

0

0

T O P L A M 11 5 52

       Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunun 2009 yılında aldığı kararla yapılan yeni bölüm ve anabilim dalları teklifi neticesinde Yükseköğretim Genel Kurulu onayı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri kurulmuştur. Eğitim Fakültesi bünyesinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği I. ve II. Öğretim programları 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile açılarak, 2010 yılında öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Üniversitemizde İlahiyat Fakültesinin kurulmasıyla 2012 yılında bu bölüm İlahiyat Fakültesine bağlanmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 30.10.2018 tarihli kararıyla kapatılmıştır.

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

2

0

0

        Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunun 2012 yılında aldığı kararla yapılan yeni bölüm ve anabilim dalları teklifi neticesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28.06.2012 tarihli onayı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Bölümü ve bu bölüme bağlı Zihin Engelliler Eğitimi anabilim dalı açılmıştır. Bu bölüm henüz öğrenci almamaktadır.

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

1

1+3 (ÖYP)

0