2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

22 Eylül 2021, Çarşamba 544

Kıymetli Öğrencilerimiz,

COVİD-19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaş riski ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için aşı olmanın çok önemli ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yeni akademik yıla sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemiz ile eğitim öğretim sürecini kesintisiz olarak sürdürebilmemizin teminatı olacak aşı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın da tek yoludur. Lütfen kendi sağlığınız, sevdiklerinizin sağlığı ve toplumun sağlığı için aşı olunuz. Sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl olacağı konusunu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın: “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi 2020”, “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” çerçevesinde çok yönlü olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu'nda değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

1. Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2021-2022 akademik yılı Güz Yarıyılı derslerinin 04 Ekim 2021 Pazartesi günü yüz yüze başlamasına,

2. Birimlerin; salgın şartları, derslerdeki öğrenci sayısı, fiziki koşullar, dersin uygulama ağırlığı gibi hususları dikkate alarak yetkili kurullarının kararı ile bölüm, program ve anabilim dallarında Güz Yarıyılında alınması gereken derslerin %40’ını geçmemek üzere bazı dersleri dijital imkânları kullanarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eş zamanlı/çevrimiçi canlı ders olarak verebilmelerine,

3. Birimlerin hangi dersin yüz yüze, hangi dersin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla verileceği hususundaki kararları yetkili kurullarında alarak web sayfaları vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,

4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (i) bendinde yer alan Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eş zamanlı olmayan (asenkron) bir şekilde yürütülmesine,

5. Yüz yüze yapılacak ders, uygulama ve laboratuvarların; öğrenci sayısı, program koşulları, dersin pedagojik yapısı ve niteliği ile eğitim ortamı ve salgın şartları dikkate alınarak ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü, küçük guruplar halinde veya seyreltilmiş olarak yapılabilmesine,

6. Yüz yüze yapılan derslerde öğrencilerin oturacakları yerler belirlenirken “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi”nde belirtilen hususlara göre hareket edilmesine,

7. Covid-19 testi pozitif veya temaslı olan öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla karantinada geçirdikleri sürenin ilgili birim kurul kararı ile devamsızlıktan sayılmamasına,

8. Öğretim elemanının Covid-19 veya temaslı olması halinde eğitim-öğretimin aksamadan nasıl yürütüleceğinin (dersin başka bir öğretim elemanı tarafından yürütülmesi veya ilgili öğretim elemanının sağlık durumunun elverişli olması durumunda dersin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla çevrim içi olarak yürütülmesi vb.) ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilmesine,

9. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 04 Ekim 2021 tarihinden itibaren akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin ve ziyaretçilerin Üniversitemiz kampüslerine girişlerinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda HES kodu kontrolü yapılmasına, kampüslere girmek isteyenlerin ikinci doz aşıyı yaptırmış olmalarına veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmalarına,

Eğitim Fakültesi öğrencileri ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı