2021-2022 Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Grupları

12 Ekim 2021, Salı 1854

Değerli öğretmen adayları,

28.09.2021 tarihinde yayımlanan "Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi" ne göre uygulama öğrencilerinin eğitim süreçlerine fiilen katılmaları kararı alınmıştır. Bu sebeple öğretmenlik uygulaması yüzyüze gerçekleştirilecektir. Uygulamaya bu hafta başlamamız gerekmektedir. (Bir hafta bile devamsızlık hakkınızın olmadığınızı göz önüne alırsanız vakit kaybetmeden okullarınıza gitmeniz gerekecektir). Devam durumunuz ve değerlendirmeleriniz MEBBİS üzerinden yapılacaktır. 

(MEBBİS: Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS içinde öğretmenlik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü bölümde yer alan modül)

Yönergeye göre Uygulama öğrencisinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlüdür.
b) Öğretmenlik uygulamasının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde görev yapar.
c) Öğretmenlik uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.
d) Öğretmenlik uygulamasına katılmaması durumunda, mazeretine ilişkin belgeyi öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna teslim eder. (Uygulama öğrencilerinin geçerli ve belgeli mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamaları, uygulama öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilir. Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir).

Öğretmenlik Uygulaması gruplarını görüntülemek için ilgili programın üzerine tıklayınız.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GRUPLARI

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği