Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi

24 Kasım 2020, Salı 417

Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Yayınlandı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması güncellenerek 2020 yılında yayınlandı. Çalışmada 131 araştırma alanına yer verilmiştir. Analize tabi tutulacak araştırma alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri; “All Science Journal Classification”(ASJC) sınıflandırması; ülkemizin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik teknoloji alanları ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite yetkinlik analizi, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup; kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir. 

Üniversitemiz Eğitim alanında kalite göstergesi bakımından ortalamanın üstünde yer almış, üniversiteler arası karşılaştırmada birçok üniversiteyi geride bırakarak başarılı bir performans sergilediği görülmüştür.

Söz konusu analizde kullanılan göstergeler aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

          

Çalışma Raporunun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/universitelerin_alan_bazli_yetkinlik_analizi_raporu.pdf