Dekanın Mesajı

23 Aralık 2021, Perşembe 235

Değerli Mesai Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz,

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2003 yılında kurulduğundan beri eğitim alanında iddialı ve emin adımlarla yoluna devam ederken hem nitelik hem de nicelik olarak kendini sürekli geliştirmeye de devam etmektedir. Fakültemizin kuruluşunda 3 olan öğretim elemanı sayımız bugün itibarıyla 37’si öğretim üyesi olmak üzere toplamda 55’e ulaşmıştır. Öğrenci sayısı da toplamda bine ulaşmıştır. Bugün itibariyle fakültemizde her 18 öğrenciye 1 öğretim elemanı düşmektedir. Bu oran yükseköğretimde kalite standartları açısından değerlendirildiğinde çok önemli bir gelişmedir.

18 yıllık bir süreç sonunda Fakültemiz bugün:

Daha güçlü ve dinamik bir eğitim-öğretim kadrosuna kavuşmuştur. Fakültemiz, tüm akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri öncelik vermekte, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemekte ve öğrenci mutluluğu için elinden gelen her fedakârlığı seve seve göze almaktadır. Fakültemiz öğrencileri, akademik ve idari kadrosu ile Artvin’le bütünleşmiş ve kucaklaşmıştır.

Fakültemizin misyonu bilimsel, çağdaş, demokrat, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini yenileyebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğini seven, özgüveni, sabrı ve hoşgörüsü olan öğretmenler yetiştirmektir. Bilimsel araştırmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ve geleceğimizin güvencesi olan ülkemiz gençlerini yetiştirecek üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek; hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmak en önemli hedefimizdir.

Üniversite yönetimi ve birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte Üniversitemize ve Fakültemize ait değerler ve ilkeler ışığında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Fakültemizi sürekli geliştirerek ve güçlendirerek daha ileriye taşıyacağımıza olan güvenim tamdır.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Dekan